Diensten

Dit zijn onze diensten.

Civiel werken

Alles wat te maken heeft met graven, aanleggen en monteren van ondergrondse netwerken en soortgelijke werkzaamheden zoals: herbestrating, aanleggen van bermen en verdichten van grond.

Lassen

Het door middel van hitte aan elkaar bevestigen van telecomverbindingen, zowel optische vezels als metalen kabels.

Blazen

Het door middel van perslucht aanbrengen van vezelkabels in de hoofdleidingen.

OTDR metingen

Door middel van optische apparatuur meten of de leiding voldoende signaal heeft en het vinden van de locatie van ondergrondse storingen.

CAI

Centrale Antenne Installatie; voor bedrijventerreinen of woningprojecten.

FTTX

Fiber To The Exchange; het aanleggen van glasvezelkabel tussen backbones en wijkcentrales.

FTTH

Fiber To The Home; het aanleggen van glasvezel tot aan de huisaansluiting

Glasvezel

De snelst mogelijke kabeltechnologie waarmee signalen (lichtsnelheid) optisch door zeer dunne draden worden overgebracht.